Skip to main content
 • Human Towers: Passion and Tradition

  The Catalonia: Tradition and Creativity from the Mediterranean program has collaborated with La Xarxa, a radio and television network based in Catalonia, on a series of short videos that showcase stories about Catalan culture, created especially for our Festival audience.

  As team members brace against one another, lifting each other to greater heights, the resulting structures rest on tight-knit social relationships that make the many into one. Belonging to a human tower building team is more than a hobby—it’s a way of life, and it is an experience open to both new and long-standing Catalans. Here is the story of Italian-born Filippo d’Angeli, who eventually moved to Valls and joined one of the local teams.

  Castellers: Passió i Tradició

  El programa Catalunya: Tradició i creativitat del Mediterrani ha col·laborat amb La Xarxa, una cadena de ràdio i televisió catalanes, en una sèrie de videos curts que mostren històries sobre la cultura catalana creats per al públic del Festival.

  Mentre l'equip es recolza aixecant individus cap amunt, les estructures resultants descansen sobre una xarxa de relacions socials que transformen els molts en un. Pertànyer a una colla de castellers és més que un entreteniment--és una forma de vida, és una experiència oberta a tothom: nouvinguts i gent de sempre. Aquesta és la història d'un membre de la colla nascut a Itàlia, Filippo d’Angeli, que va anar a viure a Valls i va esdevenir membre d'una de les colles de l'esmentada ciutat.


 • Support the Folklife Festival, Smithsonian Folkways Recordings, sustainability projects, educational outreach, and more.

  .